Revitalizace vodní nádrže v obci Kačice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.