Aktuality z Kačice

Poplatek za svoz odpadu v roce 2018 - ZMĚNA

15. 12. 2017 - 10:41

Dne 13.12.2017 zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za svoz bude od 01.01.2018 následující:
týdenní svoz    
– 800 Kč/osoba/rok ……….pro seniory od 75 let 550 Kč/rok

14-denní svoz  – 500 Kč/osoba/rok………pro seniory od 75 let 250 Kč/rok

měsíční svoz   – 300 Kč/osoba/rok……….pro seniory od 75 let 50 Kč/rok

Úlevy od poplatku zůstávají stejné, jako v minulých letech.

Změnu četnosti svozu je možné nahlásit kdykoliv osobně na úřadě do 21.12.2017 nebo od 03.01.2018; písemně na adresu Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice (možno vložit do poštovní schránky umístěné u vchodu OÚ); e-mailem info@kacice.cz; nebo telefonicky na č. 312 655 623. Změnu můžete nahlásit nejpozději při placení odpadu. Po úhradě již není možné změnu provést.


Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. ledna a do 30. června příslušného kalendářního roku.

Poplatek se platí převodem na účet obce Kačice číslo 4121141/0100, variabilní symbolem (VS) je číslo popisné nemovitosti (známku na popelnici dostanete poštou) nebo vkladem hotovosti do pokladny úřadu obce.

Doporučené stránky