Autor: Daniela Veselská

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Fotbalový kemp 2020

FOTBALOVÝ KEMP  – 24. sprna – 28. srpna 2020
– kapacita turnusu je 15 dětí
– tábor pro děti narozené v období od 31. srpna 2007 do 31. srpna 2014
– cena: 1000 Kč pro dítě s TP v Kačici a 1500 Kč pro dítě bez TP v Kačice
– přednost májí děti, které jsou členy SK Kačice

PŘÍHLÁŠKY

Závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tedy i dotazník pro účastníky tábora, monitorovací list podpořené osoby) a podepsat. Smlouvu je potřeba mít vyplněnou ve dvou stejnopisech, kdy jednu si ponecháme na OÚ a druhou vám po podepsání zástupcem obce vrátíme zpět. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zároveň mějte, prosím, zjištěnou velikost trička vašeho dítěte, abychom si ji mohly poznamenat a následně bylo možné dětem objednat táborová trička. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

PLATBA 

Cena 1 000 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem v obci Kačice a 1 500 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem mimo obec. Platba bude možná POUZE v hotovosti při podpisu smlouvy.

 

SHRNUTÍ aneb na co nezapomenout!

(pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, budou k vyzvednutí na OÚ Kačice od 10. června 2020)

  • 2 x vytištěná, vyplněná a podepsaná smlouva včetně všech příloh (součástí smlouvy je i dotazník a monitorovací list)
  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  • Velikost trička dítěte
  • Hotovost

 

Všechny turnusy budou probíhat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická doporučení, změny v programu jsou vyhrazeny. Bližší informace budou rozeslány společně s programem tábora 1-2 týdny před termínem jeho konání. V případě dotazů se neváhejte obrátit na kontaktní osobu j.baroch@seznam.cz

Smlouva / přihláška
Plakát – fotbalový kemp

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020 – přihlašování

STANDARDNÍ PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY:          6.-10.7. 2020 a 3. – 7.8. 2020
podmínky budou totožné jako v předchozích ročnících
– kapacita turnusu je 25 dětí
– tematické zaměření: Cesta kolem světa
– tábor pro děti narozené v období od 31. srpna 2007 do 31. srpna 2013
  (tzn. dítě, které již absolvovalo 1. třídu povinné školní docházky)
– cena: 1000 Kč pro dítě s TP v Kačici a 1500 Kč pro dítě bez TP v Kačici
                              

BONUSOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:           20. – 24.7. 2020 a 17. – 21.8. 2020
– kapacita turnusu je 20 dětí
– tematické zaměření: Digiles
– tábor pro děti od 6 do 12 let (není podmínkou absolvování 1. třídy povinné školní docházky)
– cena: 1000 Kč pro dítě s TP v Kačici a 1500 Kč pro dítě bez TP v Kačici

Záměrem projektu Digiles je naučit děti využívat digitální technologie (především chytré telefony a tablety) aktivně k vlastnímu rozvoji, vyhledávání a zpracování informací a řešení problémů. Zábavnou formou se během aktivit na vesnici či v přírodě naučí efektivně pracovat např. s digitálními mapovými podklady a informačními databázemi, plánovat či zaznamenávat trasy či body v terénu. Prostřednictvím řešení problémových úloh získají rutinní dovednosti a schopnosti v oblasti analýzy problému a návrhu jeho řešení s využitím technologií, případně vlastních schopností. Budou používány i neobvyklé formy zadávání úkolů (šifry, QR kódy, kombinace úkolů v tzv. únikových hrách, atp.).

 

PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ

Co se týče samotného přihlašování, tak v příloze naleznete Smlouvu, kde jsou doplněny již i kolonky pro bonusové termíny táborů. Přihlašování na všechny turnusy bude, jak jsem již zmínila, probíhat souběžně. Avšak jedná se o dva oddělené projekty standardní příměstské tábory x bonusové příměstské tábory. Není tedy problém dítě přihlásit na standardní i bonusový termín tábora. V případě zájmu o přihlášení dítěte například na oba standardní nebo oba bonusové turnusy, pak bude postupováno dle následujících pravidel.

V případě všech turnusů dostanou při přihlašování přednost děti s trvalým pobytem v Kačici. Děti, které nemají trvalý pobyt v Kačici budou prozatím vedeny jako náhradníci. Pokud nebude kapacita obou turnusů naplněna místními dětmi do 29. května 2020, bude dána přednost dětem bez trvalého pobytu v obci, avšak s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko z.s. a navštěvujícím místní ZŠ a následně budou přihlášeny děti bez trvalého pobytu v obci, avšak s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko z.s. (tzn. s trvalým pobytem v obcích Tuchlovice, Lány, Kamenné Žehrovice nebo na Stochově). V případě druhého turnusu dostanou přednost děti, které se neúčastnily turnusu prvního.

 

PŘÍHLÁŠKY

Závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tedy i dotazník pro účastníky tábora, monitorovací list podpořené osoby) a podepsat. Smlouvu je potřeba mít vyplněnou ve dvou stejnopisech, kdy jednu si ponecháme na OÚ a druhou vám po podepsání zástupcem obce vrátíme zpět. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zároveň mějte, prosím, zjištěnou velikost trička vašeho dítěte, abychom si ji mohly poznamenat a následně objednat všem dětem táborová trička. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

 

MONITORING – PRŮBĚŽNÝ DOTAZNÍK

V příloze emailu dále naleznete k vyplnění průběžný dotazník týkající se účasti v projektu Příměstské tábory a klub Kačice (družina do 17 hodin). Vyplnění dotazníků se tedy týká pouze rodičů dětí, které se zúčastnily příměstského tábora v minulém roce nebo tento školní rok navštěvují klub Kačice. V rámci získané dotace na tuto akci máme jako příjemce dotace povinnost zajistit monitorování účasti v projektu. Poprosila bych Vás tedy o jeho vyplnění, podepsání a vrácení zpět (emailem nebo osobně na OÚ). Klidně dotazník můžete přinést až budete přihlašovat dítě na letošní ročník tábora, nebo zanechat v klubu ZŠ.

  

PLATBA 

Cena zůstává 1 000 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem v obci Kačice a 1 500 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem mimo obec. Platba bude možná v hotovosti po podpisu smlouvy, nebo převodem na účet (4121141/0100) do 15 dnů od podpisu smlouvy, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

 

SHRNUTÍ aneb na co nezapomenout!

(pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, budou k vyzvednutí na OÚ Kačice od 18. května 2020)

  • 2 x vytištěná, vyplněná a podepsaná smlouva včetně všech příloh (součástí smlouvy je i dotazník a monitorovací list)
  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  • Velikost trička dítěte
  • Hotovost /platba převodem na účet
  • Průběžný dotazník (odevzdají pouze rodiče dětí, které se účastnily minulého ročníku tábora)

 

Všechny turnusy budou probíhat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická doporučení, změny v programu jsou vyhrazeny. Bližší informace budeme rozesílat společně s programem jednotlivých táborů 1-2 týdny před termínem jejich konání. Pokud budete mít nějaké dotazy či připomínky k táboru či zaslaným dokumentům, neváhejte se na mne obrátit emailem nebo telefonicky (po, st od 8:00 do 12:00 hod).

SMLOUVA/PŘIHLÁŠKA TÁBOR

Dotazník – monitorování projektu

PLAKÁT TÁBOR 2020 – standardní termíny

PLAKÁT TÁBOR 2020 – bonusové termíny

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Po jednání Bezpečnostní rady státu, které se uskutečnilo 10. března 2020, bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

Mimořádné opatření – uzavření škol: http://www.kacice.cz/mimodn_opaten_-_uzaven_zkladnch_stednch_a_vysokch_kol_od_11-_3-_2020/

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí s účastní nad 100 osob: http://www.kacice.cz/mimodn_opaten_-_zkaz_konn_akc_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10-_3-_2020_/

Užitečné odkazy:
Ministerstvo zdravotnictví: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV