Aktuality

Informace k otevření knihovny

Milí čtenáři,

s radostí Vám oznamuji, že otevíráme od 11. května, vnitřní prostor knihovny. Zároveň Vás ale musím upozornit na omezení, která s touto situací přicházejí :-(. Není přípustná přítomnost více lidí, než je 1 člověk na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti. V přepočtu na velikost naší knihovny, mohou být uvnitř přítomni pouze 3 návštěvníci.

Prosím, abyste i nadále dodržovali platné nošení pouze schválených respirátorů třídy FFP2, při vstupu použili dezinfekci a i nadále dodržovali 2 metrové rozestupy (pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti).

Jakožto zaměstnanec OÚ procházím pravidelně 1x týdně testováním a budu taktéž vybavena respirátorem FFP2.

Vrácené výpůjčky knih budou uloženy do karantény na 5 dnů, poté budou dezinfikovány a odepsány z výpůjčního systému. Teprve po této době je možné knihy zařadit zpět do fondu a opětovně si je půjčit.

POZOR: protože se vracíme k běžnému provozu, končí bezplatné prodloužení registrace a automatické prodlužování výpůjček!

Dále Vás informuji o obnovení meziknihovní výpůjční služby (MVS) ve středočeské vědecké knihovně Kladno, pro všechny čtenáře a knihovny.

I nadále Vás prosím, o upřednostňování výběru knih z online katalogu. Knihy tak na Vás budou čekat připravené a Vy si je můžete pouze vyzvednout.

Knihovna se také vrací k běžné otevírací době, tj.: Úterý 8 – 14 / 15 – 17 h. Dětská čítárna je opět otevřena od 11 – 14 hod.

Od 17. května přidáváme ještě jeden otevírací den v pondělí, a to: Pondělí 13 – 18 h. Snad Vám toto rozšíření bude lépe vyhovovat v plánování návštěvy knihovny 🙂

 

Těším se na Vás v knihovně.

 

Srdečně zdraví
Lenka Pokorová
knihovnice

 

Otevírací doba od 11. 5. 2021:

Pondělí  13 – 18 hod. / od 17.5.

Úterý       8 – 14 / 15 – 17 hod. (Dětská čítárna 11 – 14 h.)

 

Katalog knihovny Kačice
https://kacice-katalog.kkckl.cz/
e-mail: rezervace.kacice@seznam.cz

 

Místní knihovna Kačice
Pod Hájem 64
273 04 Kačice
e-mail: knihovnakacice@seznam.cz
https://www.kacice.cz/mistni-knihovna
https://www.facebook.com/Knihovna-Kačice-738753419794745/

Sportovní příměstský tábor

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod v následujících turnusech:

9. – 13. srpna 2021

Tábor je určen pro děti od dovršených 6 let do 12,99 let. To znamená, že táboru se mohou zúčastnit jak předškoláci, tak i absolventi 6. třídy (popř. 7. třídy), pokud jejich datum narození odpovídá danému rozmezí od 31. srpna 2008 do 30. června 2015.  

Cena táborů zůstává stejná jako v předchozích letech, tedy 1 000 Kč za dítě s trvalým pobytem v obci, 1 500 Kč za dítě s trvalým pobytem mimo obce Kačice. K platbě budete vyzváni během měsíce června. Snad v té době budou již známé podmínky pro pořádání táborů s ohledem na epidemiologickou situaci.

Teď ještě pár informací k přihlašování na tábor. Pokud jste své dítě/děti přihlásili již na některý z prvních dvou turnusů příměstských táborů v Kačici, není to překážkou pro účast na sportovním příměstském táboře, jelikož tematické zaměření bude zcela odlišné. V případě, že máte přihlášku již odevzdanou, stačí zaslat email s tím, že chcete své dítě/děti přihlásit zároveň i na sportovní tábor. My tuto informaci doplníme do Vámi již odevzdané přihlášky, abyste nemuseli všechny papíry vyplňovat znovu. Pro ty, kdo nejsou přihlášeni na první ani druhý turnus tábora naleznete níže odkaz na přihlášku se všemi potřebnými dokumenty.

 Přihlášky je možné podávat elektronicky či osobně na OÚ Kačice
od středy 14. dubna 2021 od 7.15 hod.

Kapacita zůstává stejná, tzn. 25 dětí. Přednost dostanou děti s trvalým pobytem v Kačici, ostatní děti budou až do 30. dubna řazeny do náhradníků (pokud nebude kapacita turnusu zaplněna místními dětmi do 30. dubna 2021, bude umožněno přihlášení dětí navštěvujících ZŠ Kačice a následně dětí s trvalým pobytem mimo obec avšak v rámci území MAS Svatováclavsko (tzn. s trvalým pobytem v obcích Tuchlovice, Lány, Kamenné Žehrovice nebo na Stochově), pokud ani tak nebude kapacita táborů naplněna, bude umožněno přihlášení dětí s trvalým pobytem mimo území MAS Svatováclavsko).

Závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tzn. dotazníku pro účastníky tábora, monitorovacího listu podpořené osoby) a podepsat. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést nebo naskenovat zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře do 11. července 2021 bude Vám zaplacená částka vrácena. Přeruší-li dítě účast během tábora, nebude možné vrácení zaplacené částky.

Dotazy ohledně tábora směřujte na email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313 (st, pá od 9:00 do 12:00 hod)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

SMLOUVA PRO OBSTARÁVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ 2021 – Sportovní tábor

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

ON-LINE SČÍTÁNÍ JE PRODLOUŽENO DO 11.05.2021.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Více inforací neleznete na: https://scitani.cz/

 

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021

Uživatelská příručka k elektronickému sčítacímu formuláři

Vyplněný vzor formuláře pro domácnost – listinné sčítání

Vyplněný vzor formuláře pro domácnost dodatečný – listinné sčítání

Vyplněný vzor samostatného formuláře pro osobu – listinné sčítání

 

Příměstský tábor – Indiánské léto

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

na téma „Indiánské léto“

Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod v následujících turnusech:

19. – 23. července 2021

2. – 6. srpna 2021

Tábor je vhodný pro děti ve věku od doršených 6 let do 12,99 let (tzn. narozené od 31. 8. 2008 do 30. 6. 2015, neboli od předškoláků po absolventy 6. tříd). Cena zůstává 1 000 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem v obci Kačice a 1 500 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem mimo obec. Platba bude možná v hotovosti po podpisu smlouvy, nebo převodem na účet (4121141/0100) do 15 dnů od podpisu smlouvy, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Přihlášky bude možné podávat osobně na OÚ Kačice od pondělí 29. března 2021. 

V případě obou turnusů dostanou při přihlašování přednost děti s trvalým pobytem v Kačici. Děti, které nemají trvalý pobyt v Kačici budou prozatím vedeny jako náhradníci. Pokud nebude kapacita obou turnusů naplněna místními dětmi do 18. dubna 2021, bude dána přednost dětem bez trvalého pobytu v obci ale navštěvujícím místní ZŠ a následně budou přihlášeny děti bez trvalého pobytu v obci avšak s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko z.s. (tzv. s trvalým pobytem v obcích Tuchlovice, Lány, Kamenné Žehrovice nebo na Stochově). Pokud ani tak nebude kapacita táborů naplněna, bude umožněno přihlášení dětí s trvalým pobytem mimo území MAS.

Níže naleznete závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, kterou je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tzn. dotazníku pro účastníky tábora, monitorovacího listu podpořené osoby) a podepsat. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře do 11. července 2021 bude Vám zaplacená částka vrácena. Přeruší-li dítě účast během tábora, nebude možné vrácení zaplacené částky.

Dotazy ohledně tábora směřujte na email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313 (st, pá od 9:00 do 12:00 hod)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

SMLOUVA PRO OBSTARÁVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ 2021