Aktuality

Otevření Sběrného dvora Kačice

Sběrný dvůr bude otevřen ve středu 08.04.2020 od 13:00 do 17:00 hodin.

Žádáme občany, aby sběrný dvůr využili jen v nutných případech, dodržovali hygienická opatření a respektovali pokyny obsluhy sběrného dvora.

Informace o dalším otevření sběrného dvora budou zveřejněny v úterý 14.04.2020.

Děkujeme za pochopení.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Třídit odpad smí jen „zdravé“ domácnosti.

Roušky vyhazujte do popelnice na komunální odpad, ale v plastovém obalu. V omezeném množství je možné kontaminovaný odpad vhazovat do označené popelnice u vrat sběrného dvora.

Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později.

Více informací naleznete zde:

Letáček ke stažení

nebo na 

https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu

 

 

Slovo starosty

Jako nejdůležitější v tomto těžkém období je přístup a odpovědnost každého jednotlivého občana na této planetě. Váš přístup je příkladný a zodpovědný, za což vám velice děkuji.

Vývoj situace nedává důvod k panice, ale ani k přílišnému uspokojení. Prosím, dodržujte důsledně přijatá opatření vlády až do jejich odvolání.

Pokud se někdo z vás dostane do jakékoliv krizové situace, neváhejte nás kontaktovat.

Přeji vám mnoho sil a hlavně zdraví.

Libor Němeček – starosta

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Po jednání Bezpečnostní rady státu, které se uskutečnilo 10. března 2020, bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

Mimořádné opatření – uzavření škol: http://www.kacice.cz/mimodn_opaten_-_uzaven_zkladnch_stednch_a_vysokch_kol_od_11-_3-_2020/

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí s účastní nad 100 osob: http://www.kacice.cz/mimodn_opaten_-_zkaz_konn_akc_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10-_3-_2020_/

Užitečné odkazy:
Ministerstvo zdravotnictví: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV