Nezařazené

Informační služba obce Kačice

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. V rámci informačních SMS budou občanům zasílány pouze zásadní informace. Jelikož se jedná ze strany obce o placenou službu, prosím, zvažte registraci pouze jednoho telefonního čísla na číslo popisné, emailových adres je možno registrovat neomezeně. Pokud tedy máte zájem o komplexní informace o dění v obci, zaregistrujte si k odběru informací svou emailovou adresu.

 Jaké informace můžeme rozesílat?

 • Informace o odstávkách elektřiny, vody (SMS/emailem),
 • Informace v krizových situacích (SMS/emailem),
 • Informace o akcích v obci (pouze emailem),
 • Změny svozu odpadu, dopravní omezení, změny ordinačních hodin, atd. (pouze emailem).

Možnosti přihlášení k odběru informací:

 • Odesláním emailu na info@kacice.cz s naskenovaným anketním lístkem
 • Vhozením vyplněného a podepsaného anketního lístku do schránky u vchodu do OÚ.
 • Osobně na podatelně OÚ, kde nahlásíte potřebné údaje a podepíšete souhlas se zpracováním osobních údajů (viz informace výše).

 

Anketní lístek ke stažení

 

ČHMÚ – výstraha nebezpečí vzniku požárů

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. do odvolání ve Středočeském kraji výstrahu na jev – Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 •  používání zábavní pyrotechniky,
 • jízda parní lokomotivy,
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
 • vypouštění „lampionů štěstí“,
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou       trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.