Formuláře a dokumenty

Zde jsou ke stažení formuláře Obecního úřadu Kačice a Ministerstev.


Zásady pro přidělování dotací

Žádost o zábor veřejného prostranství

formulář ke stažení

Žádost o volný byt

formulář ke stažení

Žádost o povolení vjezdu/výjezdu na místní komunikaci

formulář ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin

formulář ke stažení

Žádost o nahlédnutí do registru

formulář ke stažení

Žádost o dotaci

formulář ke stažení - nový od r. 2018

Vyúčtování poskytnuté dotace-formulář

Přihláška na adventní trh pro prodejce

Přihláška k vítání občánků obce Kačice

Vážení občané,

od ledna 2018 bude probíhat vítání občánků na základě "Přihlášky k vítání občánků obce Kačice". Přihlášku je možné doručit, vyplněnou a podepsanou, přes e-mail, poštou nebo osobním doručením na matriku OÚ Kačice. (Toto opatření je v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.)

Poplatek za psa

Formulář vyplňujte pouze v případě, že u Vás nastala změna.

Poplatek za popelnice - rekreační objekt

Formulář vyplňujte pouze v případě, že u Vás nastala změna.

Poplatek za popelnice

Formulář vyplňujte pouze v případě, že u Vás nastala změna.

Oznámení kácení dřevin

Oznámení se týká dřevin do obvodu 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí a souvislého keřového porostu do celkové plochy 40m2. V ostatních případech je nutné podat Žádost o povolení kácení dřevin, dle správního řádu.

Ohlášení pořádané akce

V souladu s vyhláškou obce Kačice č. 4/2007 podává pořadatel ohlášení o pořádané akci nejméně 7 dní před konáním akce.

Návrh na zrušení trvalého pobytu

formulář ke stažení

Čestné prohlášení

formulář ke stažení

2015-10-09 Strategický plán obce Kačice 2015 - 2025

2015-02-19 Směrnice pro přidělování obecních bytů

2015-02-19 Jednací řád zastupitelstva

Doporučené stránky