Formuláře a dokumenty

Zde jsou ke stažení formuláře Obecního úřadu Kačice a Ministerstev.


Zásady pro přidělování dotací

Žádost o zrušení trvalého pobytu

formulář ke stažení

Žádost o zábor veřejného prostranství

formulář ke stažení

Žádost o volný byt

formulář ke stažení

Žádost o povolení vjezdu/výjezdu na místní komunikaci

formulář ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin

formulář ke stažení

Žádost o nahlédnutí do registru

formulář ke stažení

Žádost o grant

formulář ke stažení - nový od r.2015/2016

Poplatek za psa

Formulář vyplňujte pouze v případě, že u Vás nastala změna.

Poplatek za popelnice - rekreační objekt

Formulář vyplňujte pouze v případě, že u Vás nastala změna.

Poplatek za popelnice

Formulář vyplňujte pouze v případě, že u Vás nastala změna.

Oznámení kácení dřevin

Oznámení se týká dřevin do obvodu 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí a souvislého keřového porostu do celkové plochy 40m2. V ostatních případech je nutné podat Žádost o povolení kácení dřevin, dle správního řádu.

Ohlášení pořádané akce

V souladu s vyhláškou obce Kačice č. 4/2007 podává pořadatel ohlášení o pořádané akci nejméně 7 dní před konáním akce.

Dotazník na příměstský tábor 2017

Čestné prohlášení

formulář ke stažení

2017-25.09.2017 Přihláška pro prodejce - vánoční trhy

2015-10-09 Strategický plán obce Kačice 2015 - 2025

2015-02-19 Směrnice pro přidělování obecních bytů

2015-02-19 Jednací řád zastupitelstva

Doporučené stránky