HROMADNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Sobota 14.12 od 14:30 na obecním úřadě.
Prosíme všechny zájemce o čip, aby v tuto dobu byli na místě.

Žádáme zájemce o čipování, aby se nejpozději do 09.12.2019 do 17 hodin nahlásili na OÚ Kačice.

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 03.07.2011.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ČIPOVÁNÍ:
1) Prosím upozorněte všechny, aby s sebou měli OČKOVACÍ PRŮKAZY, pro vylepení čísla čipu.
2) Pokud pes není zrovna „přátelský“, prosíme, aby měl NÁHUBEK a pokud možno, aby ho přivedl někdo, kdo ho zvládne udržet (čip se aplikuje na levou stranu krku a musí být opravdu dobře fixovaný).
3) Pokud pes bude agresivní a majitelé ho nezvládnou řádně fixovat NEBUDE NAČIPOVÁN!!!! (Takový pes pak musí na čipování do ordinace, kde bude možné použít lehkou sedaci.)

Cena čipu je 300 Kč (čipy jsou bez registrace. V případě, že někdo bude vyžadovat registraci do registrů majitelů psů, dostane letáček s informacemi, kde a za jaký poplatek se dá registrace provést).

Jestliže nebudete mít očkovací průkaz, bude vám vystaven nový za cenu 20 Kč.