Informace k epidemiologické situaci

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o vývoji šíření nákazy Covidu-19. K dnešnímu dni je v Kladenském okrese 161 nakažených osob, což znamená  98 osob na 100 000 obyvatel. Z těchto čísel je patrné, že stávající epidemiologická situace není úplně dobrá. Vzhledem k rekordním nárůstům nových případů v posledních dnech platí od 10.09.2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách ve celé České republice.

Aktuální informace naleznete na stránce: http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualni-situace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5732_5732_568_1.html.

Nebuďme k aktuální situaci lhostejní a nosme ve společných vnitřních prostorách, obchodech, mateřských a základních školách roušky!!! Společnými silami to opět zvládneme!!!

Pokud by někdo z obyvatel měl zájem o ručně šitou roušku, má možnost si ji vyzvednout na podatelně OU Kačice v úředních hodinách.

Všem vám přeji pevné zdraví!

 

Další odkazy:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

https://mestokladno.cz/epidemiologicka%2Dsituace%2Dv%2Dkladne%2Dk%2D1%2Dzari/d-1485015