Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 02.02.2021, 04.02.2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060750664 v obci:
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY

 02.02.2021 a 04.02.2021 od 7:30 do 15:30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému
individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Dotčená čísla popisná:

02.02.2021 (07:30 – 15:30)
Čelechovická
89, 137, 221, 301, 393, parc. č. 627/8
Družstevní
327, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 350, 366, 377, 380, 381, 384
K zahradě
1, 75, 83, 88, 91, 205, 209, 255, 257, 265, 298, 321, 368, 370, 375, č. 919373, parc. č. 333/7, parc. č. 760/4, parc. č. 761/2, parc. č. 763/1
Kačice
371, č. 1123146, č. 1123154, parc. č. 391, parc. č. 760/4
Krátká
344, 348, 354, parc. č. 315/7, parc. č. 320,315/2
Masarykova
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 43, 48, 51, 52, 55, 59, 61, 70, 87, 94, 98, 100, 113, 114, 120, 132, 172, 188, 240, parc. č. 10/1, parc. č. 324, parc. č. 346/2
Nová
329, 330, 331, 339, 343, 349, 357
Pod hájem
12, 64, 69, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 86, 90, 109, 133, 134, 326, 328, 345, 374, parc. č. 758/16
Pod školou
13, 14, 37, 42, 44, 46, 47, 54, 57, 58, 60, 62, 71, 72, 79, 95, 101
Růžová
340, 346, 347, 351, 352, 358, 359, 392, 398
Spojovací
288
04.02.2021 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060750667
 Čelechovická
89, 137, 221, 301, 393, parc. č. 627/8
Družstevní
327, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 350, 366, 377, 380, 381, 384
K zahradě
1, 75, 83, 88, 91, 205, 209, 255, 257, 265, 298, 321, 368, 370, 375, č. 919373, parc. č. 333/7, parc. č. 760/4, parc. č. 761/2, parc. č. 763/1
Kačice
371, č. 1123146, č. 1123154, parc. č. 391, parc. č. 760/4
Krátká
344, 348, 354, parc. č. 315/7, parc. č. 320,315/2
Masarykova
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 43, 48, 51, 52, 55, 59, 61, 70, 87, 94, 98, 100, 113, 114, 120, 132, 172, 188, 240, parc. č. 10/1, parc. č. 324, parc. č. 346/2
Nová
329, 330, 331, 339, 343, 349, 357
Pod hájem
12, 64, 69, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 86, 90, 109, 133, 134, 326, 328, 345, 374, parc. č. 758/16
Pod školou
13, 14, 37, 42, 44, 46, 47, 54, 57, 58, 60, 62, 71, 72, 79, 95, 101
Růžová
340, 346, 347, 351, 352, 358, 359, 392, 398
Spojovací
288
04.02.2021 (09:00 – 14:00) – plánovaná odstávka č. 110060751503
Kačice
č. 1123144, parc. č. 789/9, parc. č. 923/6, parc. č. 1145/2, parc. č. P.789/8, č. 789/7