Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Třídit odpad smí jen „zdravé“ domácnosti.

Roušky vyhazujte do popelnice na komunální odpad, ale v plastovém obalu. V omezeném množství je možné kontaminovaný odpad vhazovat do označené popelnice u vrat sběrného dvora.

Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později.

Více informací naleznete zde:

Letáček ke stažení

nebo na 

https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu