Informace o ochranných prostředcích, pohybu osob, službách, školách a obchodě od 01.03.2021