Co všechno Vám naše knihovna nabízí a může nabídnout?

Dovolte mi zde přiblížit alespoň některé její služby.

Knihovna vlastní ve svém fondu něco málo přes 4 500 knih. Tento počet je pravidelně doplňován výměnnými soubory ze Střed. vědecké knihovny Kladno, která tímto plní své regionální funkce. To znamená, že díky této spolupráci má knihovna v pravidelných intervalech novou nabídku aktuálních knih. Z obecních prostředků je taktéž každoročně uvolňována částka na nákup nových knih - "Novinek". Pokud i přesto nějakou knihu u nás nenajdete, pak je tu pro Vás další služba (MVS). Knihu vám vyhledáme a pokud je volná, pak ji budete mít u nás připravenou hned v následujícím výpůjčním týdnu. Dále v knihovně pomalu započala digitalizace všech knih. Je to časově hodně náročné vzhledem k počtu knih v knihovně, ale již nyní se můžete podívat alespoň na katalog výměnného souboru, https://kacice-katalog.kkckl.cz/ , který je zpřístupněn na stránkách OÚ.  Postupně budou do katalogu přidávány další knihy z fondu. Velkou výhodou je, výběr knih přímo z domova, okamžité objednání knihy a zobrazení aktuálních informací o knize, možná rezervace knihy, pokud není zrovna volná. Pak už jen stačí si knihu vyzvednout v knihovně. Katalog je přístupný všem k nahlédnutí, ale mohou z něj objednávat pouze členové  naší knihovny s platným čtenářským průkazem.

Lenka Pokorová, knihovnice


Doporučené stránky