Informace z Knihovny:

Pamětní kniha obce Kačice v Místní knihovně k nahlédnutí

Tato pamětní kniha, je z let 1932 – 1956. 
Léta 1932 – 1939 sestavil a doplnil Lukáš Vytlačil, roku 2005. 
Antonín Malec provedl celkovou digitalizaci, úpravy a tisk kroniky, od roku 1939 až do roku 1956.
Tato pamětní kniha byla věnována čtenářům Místní knihovny v Kačici v listopadu 2016 a je v knihovně k zapůjčení pouze prezenčně.
V pamětní knize naleznete popis obce, seznamy budov a majitelů, přehled o působení místních spolků, sociální vybavenost obce, informace o škole, četnické stanici, podnikání místních občanů, hospodaření obce, železnici a mnoho dalšího.
Je zde také zaznamenáno období obce za světové války 1914 – 1918. 

Věřím, že je zde mnoho informací, které by Vás mohly zajímat, přijďte nahlédnout do kusu naší historie…
 
Vaše
Místní knihovna Kačice


Doporučené stránky