Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona 

Zde naleznete formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.
Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.
Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.


Vzory vyplnění žádostí na úseku územního rozhodování 

Žádost o územně plánovací informaci;
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb;
Žádost o vydání územního rozhodnutí;
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území;
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků;
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu;
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.


Vzory vyplnění žádostí na úseku stavebního řádu 

Žádost o stavební povolení;
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
Ohlášení odstranění stavby;
Ohlášení stavby;
Oznámění změny v užívání stavby;
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem; Oznámení o užívání stavby.

Doporučené stránky