Výzkum společnosti MEDIAN

Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN provádí prestižní mezinárodní šetření "Vaše práva - řekněte nám, co je pro vás důležité!"

Výzkum má za cíl shromáždit informace o zkušenostech a názorech lidí týkajících se základních lidských práv. Data budou sbírána ve všech 28 členských zemí EU.
Některé domy/byty v naší obci byly vybrány, aby se jeden ze členů domácností v nich zúčastnil tohoto výzkumného šetření. Dotazování ve většině případů trvá 45 minut.
Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v naší obci v období od poloviny března do poloviny června roku 2019. Dotazování probíhá převážně osobním rozhovorem, ale některé části může vyplnit přímo respondent.
Otázky se týkají problémů v České republice, služeb v oblasti bydliště nebo osobních zkušeností s porušováním práv či diskriminací. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací.
Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.


Doporučené stránky