Pravidelné odečty elektřiny

ČEZ Distribuce a.s. oznamuje náhradní způsob pravidelného provádění odečtů elektřiny v obci Kačice.

Odečty elektroměrů budou probíhat formou samoodečtů:

  1. odečet elektroměrů je možné nahlásit na tel. čísle 725 531 639, nebo 
  2. https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/samoodecet#/autorizace.