Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

– vyhledání a zpracování informace : 100 Kč / za každou započatou hodinu výkonu při zpracování informace
– ústní informace zdarma
– písemné informace – elektrografické kopírování, tisk z počítače za jednu stranu/list
černobílé A4     3,- jednostranné
                          6,- oboustranné
                          5,- jednostranné z vázaných listů
                        10,-oboustranné z vázaných listů
barevné A4       6,- jednostranné
                        12,- oboustranné
                        10,- jednostranné z vázaných listů
                        20,-oboustranné z vázaných listů
černobílé A3     5,- jednostranné
                        10,- oboustranné
                        10,- jednostranné z vázaných listů
                        20,- oboustranné z vázaných nosičů
barevné A3     10,- jednostranné
                        20,- oboustranné
                        20,- jednostranné z vázaných listů
                        40,- oboustranné z vázaných nosičů
Kopírování na datové nosiče
CD                              30,- (včetně nosiče)
DVD                           60,- (včetně nosiče)
flash disk, CD, DVD    5,- (vlastní nosič)