SDH Lány – zápis do soutěžního družstva nejen mladých hasičů