Svoz komunálního odpadu

Svoz popelnic

14 denní svoz popelnic bude probíhat každý sudý týden, a to od 11.01.2019 (jedná se o žlutou známku).

měsíční svoz popelnic (bílá známka), bude 1x za 4 týdny a to od 04.01.2019.

Kalendář měsíčního svozu popelnic v roce 2019.