Upozornění Lesní správy Lány

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky informuje, že ve dnech  18.a a19 září 2021 proběhnou v lesních honitbách v lokalitě Záplavy, Pustá Dobrá, Amálie a Ploskov mezinárodní všestranné zkoušky výmarských ohařů.

Upozorňujeme veřejnost, aby dbala značení a pokynů pořadatelů a do vyhrazených prostor nevstupovala.

Děkujeme

Lesní správa Lány