Úřední deska

Zobrazit / skrýt filtryNázev Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
informace k průběhu oprav úseků silnic na území ORP Kladno Ostatní dokumenty 16.09.2019 15.10.2019 1
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Ostatní dokumenty 03.09.2019 17.09.2019 1
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ostatní dokumenty 02.09.2019 18.09.2019 2
Rozhodnutí - povolení částečné uzavírky Ostatní dokumenty 02.09.2019 18.09.2019 1
Opatření obecné povahy MZE Ostatní dokumenty 30.08.2019 31.12.2022 1
Revitalizace vodní nádrže v obci Kačice Ostatní dokumenty 25.04.2018 25.04.2023 1
Nahlášení pověřence pro ochranu osobních údajů Ostatní dokumenty 24.05.2019 24.05.2029 1
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy MZE - kůrovec Veřejné vyhlášky 04.04.2019 31.12.2022 1
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Libušín Územní plán 17.04.2019 19.09.2019 1
Zpracování digitálního povodňového plánu a instalace lokálních varovných a výstražných systémů Ostatní dokumenty 03.10.2018 05.10.2020 1
Pořízení kompostérů v obci Kačice Ostatní dokumenty 17.07.2017 18.07.2022 1
Informace pro občany trvale hlášené na adrese ohlašovny Kačice Ostatní dokumenty 25.05.2016 31.12.2029 1
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Informace z OÚ 30.08.2019 31.03.2020 2