Úřední deska

Aktuální dokumenty z obce Kačice


Informace pro občany trvale hlášené na adrese ohlašovny Kačice

vyvěšeno od 25.05.2016

2018-11-15 Stanovení místní úpravy provozu na území obce Kačice

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 30.11.2018

2018-11-09 Pozvánka a program na ustavující zasedání 19.11.2018

Vyvěšeno 9.11.2018

2018-11-05 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Vyvěšeno od 05.11.2018 do 05.12.2018.

2018-10-31 Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - restaurace na hřišti (kabiny)

Vyvěšeno od 31.10.2018 do 15.11.2018.

2018-10-25 Veřejná vyhláška ke změně č. 2 Územního plánu Kačice

Vyvěšeno od 25.10.2018

2018-10-25 Návrh změny č. 2 Územního plánu Kačice

2018-10-23 Informace pro členy okrskové volební komise

Vyvěšeno od 23.10.2018

2018-10-19 Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o zveřejňování dokumentů na www.kacice.cz

2018-10-06 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Vyvěšeno od 06.10.2018

2018-09-10 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vyvěšeno od 10.09.2018

2018-09-10 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Vyvěšeno od 10.09.2018

2018-05-24 Nahlášení pověřence pro ochranu osobních údajů

Vyvěšeno 24.05.2018

2018-03-28 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací

Vyvěšeno od 28.03.2018 do 15.12.2018.

Doporučené stránky