Úřední deska

Aktuální dokumenty z obce Kačice


Informace pro občany trvale hlášené na adrese ohlašovny Kačice

vyvěšeno od 25.05.2016

2018-04-18 Pozvánka, program zasedání zastupitelstva dne 25.04.2018

Vyvěšeno od 18.4. do 25.4. 2018

2018-04-16 Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky v termínu 23.04.2018 - 15.12.2018

Vyvěšeno od 16.04.2018 do 02.05.2018.

2018-04-11 Záměr o odprodej pozemků-Vojenské lesy a statky

Vyvěšeno od 11.4. do 30.4.2018

2018-04-11 Stanovení přechodné úpravy provozu

uzavírka silnice III/23626 v úseku Stochov-Čelechovic (rekonstrukce mostu)

Vyvěšeno od 11.4.do 30.4.2018

2018-04-10 Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Vyvěšeno od 10.4. do 11.5.2018

2018-04-04 Rozhodnutí o užívání stavby

Vyvěšeno od 4.4.2018 do 20.4.2018

2018-04-04 Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o zveřejňování dokumentů na www.kacice.cz

2018-03-29 Záměr obce pronajmout byt v ulici Masarykova, č. p. 7/4

Vyvěšeno od 29.03.2018 do 23.04.2018.

2018-03-29 Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Kačice

Vyvěšeno od 29.03.2018 do 11.05.2018.

2018-03-28 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací

Vyvěšeno od 28.03.2018 do 15.12.2018.

2018-03-19 Oznámení - zápis dětí do MŠ Kačice

Vyvěšeno od 19.03.2018 do 14.05.2018.

2018-03-15 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projedná návrhu změny č.1 ÚP Kačice

Vyvěšeno od 15.3.2018 do 27.4.2018

2018-03-15 ÚP-změna č.1-přílohy

Vyvěšeno od 15.3.2018 do 27.4.2018

2018-02-19 Rozhodnutí o částečné uzavírce silnice III/2381 05.03.-29.4. 2018 (KLadno-Důl Libušín)

Vyvěšeno od 20.02.2018 do 29.04.2018

Doporučené stránky