Úřední deska

Aktuální dokumenty z obce Kačice


Informace pro občany trvale hlášené na adrese ohlašovny Kačice

vyvěšeno od 25.05.2016

2018-06-20 Pozvánka a program na zasedání ZO 27.06.2018

Vyvěšeno od 20.06.2018 do 27.06.2018

2018-06-11 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích

Vyvěšeno od 11.06.2018 do 27.06.2018.

2018-06-11 Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání místní komunikace Masarykova

Vyvěšeno od 11.06.2018 do 26.06.2018.

2018-06-11 Rozhodnutí - nařízení objížďky 16.-17.06.2018

Vyvěšeno od 11.06.2018 do 27.06.2018.

2018-06-11 Objížďka k přechodné úpravě provozu na pozem. komunik.

Vyvěšeno od 11.06.2018 do 27.06.2018.

2018-06-08 Uzavření MŠ od 16.7. do 24.8. 2018

2018-06-08 Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o zveřejňování dokumentů na www.kacice.cz

2018-05-31 Konkurzní řízení na ředitele Základní a mateřské školy Kačice

2018-05-28 Krajský soud v Praze - funkce přísedících Krajského soudu v Praze

Vyvěšeno od 28.05.2018.

2018-05-24 Nahlášení pověřence pro ochranu osobních údajů

Vyvěšeno 24.05.2018

2018-05-16 Oznámení o zahájení řízení o povolení zvl. užívání komunikace

Vyvěšeno od 16.05.2018 do 01.07.2018.

2018-05-02 Oznámení - informace od Středočeského kraje

Vyvěšeno od 02.05.2018

2018-03-28 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací

Vyvěšeno od 28.03.2018 do 15.12.2018.

Doporučené stránky