Výběrová řízení

Ukončená výběrová řízení

„Kačice – úprava soklu objektu č. p. 309“

„Kačice- zateplení fasády objektu č. p. 316, Masarykova“

Kačice – úprava soklu objektu č. p. 309
Ukončení příjmu nabídek: 25.09.2019 do 12:00 hodin
Kačice – výměna zastaralé osvětlovací soustavy v obci – 3. část
Ukončení příjmu nabídek: 25.09.2019 do 11:00 hodin
Technický dozor investora – Novostavba pečovatelského domu v Kačici
Ukončení příjmu nabídek 28.08.2019 do 12:00:00

Novostavba pečovatelského domu
Datum ukončení příjmu nabídek 31.07.2019 11:00:00