Výběrová řízení

2019-02-08 Zadávací dokumentace výstavba MVN Chobot, v k. ú. Kačice

Vyvěšeno od 08.02.2019.

Nabídky je možné podávat do 14.03.2019.

2015-04-03 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Doporučené stránky