Výběrová řízení

Výběrové řízení na komunikaci Nová-Družstevní

Zadávací dokumentace

Výběrové řízení na komunikaci Nová-Družstevní

Zadávací dokumentace .zip

2018-09-04 Výběrové řízení na výměnu veřejného osvětlení

2018-09-03 Výběrové řízení na novostavbu chodníku

Lhůta pro doručení nabídek končí 19.9. 2018 ve 12:00 hodin

2018-09-03 Výběrové řízení na komunikaci Nová-Družstevní

Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 4. 9. 2018 a končí dnem 25. 9. 2018 v 11:00 hodin.

2015-04-03 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Doporučené stránky