Zahájení provozu ZŠ a MŠ Kačice od 25. května 2020

V přiložených dokumetech níže naleznete infomace k zahájení provozu místní ZŠ a MŠ a dále také formulář, který bude potřeba odevzdat při nástupu do ZŠ/MŠ dne 25. května 2020.

Pokyny k provozu ZŠ:
Informace pro rodiče ZŠ
Pokyny z MŠMT k provozu ZŠ

Pokyny k provozu MŠ:
Informace pro rodiče MŠ
Pokyny z MŠMT k provozu MŠ

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení