Záměr obce o pronájmu nebytového prostoru – Hospoda „Obecňák“