Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecní úřad

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, dále vykonává přenesenou působnost obce.

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarosta, případně tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. 

 

Povinnosti obecního úřadu:
  • podávat informace žadatelům
  • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
  • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
  • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
  • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku