Obecní úřad

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, dále vykonává přenesenou působnost obce.

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarosta, případně tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. 

 

Povinnosti obecního úřadu:
  • podávat informace žadatelům
  • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
  • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
  • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
  • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku