Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatek ze vstupného

Ohlášení pořádané akce

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2023 o místním poplatku ze vstupného.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku u úhrnné částky z vybraného vstupného činí pro:
a) kulturní akce 5 %
b) sportovní akce 5 %
c) prodejní akce 20 %
d) reklamní akce 20 %

Od poplatku jsou osvobozeny akce pro charitativní a veřejně prospěšné účely.