Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Smlouvy o dílo

Rok 2023

2023-09-08 Smlouva o dílo – herní prvky (II. etapa – „Revitalizace území u rybníku Chobot, Kačice – vybudování plochy pro aktivní a pasivní odpočinek – herní prvky“) 
                       08.11.2023 – Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo MPO-2023-000678

2023-09-05 Smlouva o dílo – zemní práce (II. etapa – „Revitalizace území u rybníku Chobot, Kačice – vybudování plochy pro aktivní a pasivní odpočinek – zemní práce“)

2023-07-31 Smlouva o dílo – Fotovoltaická elektrárna OÚ Kačice a DPS Kačice
                      2023-07-31 Plná moc ke smlouvě o dílo FVE OÚ a DPS Kačice
                      2023-07-31 Dodatek ke smlouvě o dílo FVE OÚ a DPS Kačice

2023-07-13 Smlouva o dílo – Fotovoltaická elektrárna ZŠ a MŠ Kačice
                      202-07-25 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo FVE ZŠ a MŠ Kačice

2023-06-13 Smlouva o dílo – Rekonstrukce a stavební úpravy č.p. 329, Kačice
                      2023-12-20 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

 

Rok 2022

2022-08-31 Smlouva o dílo – Novostavba chodníku ke hřišti, obec Kačice

2022-08-31 Smlouva o dílo – Stavební úpravy pro změnu užívání 1. NP č.p. 140, Masarykova, Kačice
                       2022-12-16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Stavební úpravy pro změnu užívání 1. NP č.p. 140. Masarykova, Kačice

ROK 2021

2021-08-09 Smlouva o dílo – Revitalizace území u rybníku Chobot, Kačice

2021-08-02 Smlouva o dílo – Kačice, Armádní, Ve Skalce, VO

2021-08-02 Smlouva o dílo – Kačice, nová TS škola, VO

2021-08-02 Smlouva o dílo – Kačice, Nádražní, Lipová, Dolní, VO

2021-08-02 Smlouva o dílo – Kačice, Masarykova, Pod Strání, VO

2021-06-21 Smlouva o dílo – Zahradní prvky ZŠ

2021-05-31 Smlouva o dílo – Rekonstrukce a stavební úpravy č.p. 329, ul. Nová, Kačice
           2021-11-15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2021-05-24 Smlouva o dílo – Rekonstrukce a stavební úpravy č.p. 140, ul. Masarykova, Kačice
           2021-11-01 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2021-05-24 Smlouva o dílo – Cenová kalkulace projekčních prací – chodník k fotbalovému hřišti
           2021-10-18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2021-02-23 Smlouva o dílo – Kačice, Masarykova – realizace veřejného osvětlení

ROK 2020

2020-12-29 Smlouva o dílo – Krajinářské úpravy v rámci biokoridoru RBK 1111 v k. ú. Kačice
              2021-05-04 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  – Krajinářské úpravy v rámci biokoridoru RBK 1111 v k. ú. Kačice

2020-07-20 Smlouva o dílo – Oprava soklu, ul. Armádní
             2020-11-11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – oprava soklu, ul. Armádní

2020-07-20 Smlouva o dílo – Zateplení fasády č.p. 316
            2020-11-11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zateplení fasády č.p. 316

2020-06-11 Smlouva o dílo – Kačice – oprava válečných hrobů a pomníku
           2020-10-01 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Kačice – oprava válečných hrobů a pomníku

2020-05-28 Smlouva o dílo – Vybavení učeben ZŠ a MŠ Kačice

2020-05-28 Smlouva o dílo – Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben ZŠ a MŠ Kačice
          2020-09-09 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Rekonstrukce a stavební úpravy učeben ZŠ a MŠ Kačice

ROK 2019

2019-10-23 Smlouva o dílo – Výměna zastaralé osvětlovací soustavy – 3. část

2019-07-30 Smlouva o dílo – Technický dozor investora – Novostavba pečovatelského domu v Kačici

2019-09-09 Smlouva o dílo – Novostavba pečovatelského domu v Kačici
          2020-03-03 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Novostavba pečovatelského domu v Kačici
          2020-03-03 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Novostavba pečovatelského domu v Kačici
          2020-09-09 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Novostavba pečovatelského domu v Kačici 
          2021-05-10 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Novostavba pečovatelského domu v Kačici

2019-08-09 Smlouva o dílo – Technický dohled investora – Výstavba MVN Chobot

2018-10-10 Smlouva o dílo – Komunikace Družstevní a Nová

2019-06-27 Smlouva o dílo – Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ

2019-04-25 Smlouva o dílo – Rybník Chobot

ROK 2018

2018-10-10 Smlouva o dílo – Chodník v ulici Čelechovická

2018-10-08 Smlouva o dílo – výměna zastaralého VO II. část

2018-10-04 Smlouva o dílo – oprava polní cesty K Zahradě

2018-07-27 Smlouva o dílo – Kabelová přípojka k ZŠ

2018-05-04 Smlouva o dílo – Chodník v ulici Masarykova

2018-04-25 Smlouva o dílo – Revitalizace vodní nádrže

2018-03-26 Smlouva o dílo – PD „Pečovatelské byty v obci Kačice“

2018-02-19 Smlouva o dílo – tepelná úspora objektu ZŠ Kačice

2018-01-15 Smlouva o dílo – památník obce

ROK 2017

2017-10-17 Smlouva o dílo – regály do knihovny

2017-10-12 Smlouva o dílo – rekonstrukce VO

2017-09-11 Smlouva o dílo – zateplení fasády OÚ

2017-09-06 Smlouva o dílo – rekonstrukce Kabin SK Kačice

2017-08-31 Smlouva o dílo – oprava střechy na OÚ

2017-07-14 Smlouva o dílo – Oprava komunikace Armádní

2017-07-10 Smlouva o dílo – Tepelné úspory ZŠ

2017-07-10 Smlouva o dílo – Oprava oplocení MŠ

2017-04-20 Smlouva o dílo na změnu ÚP č.1

ROK 2016

2016-08-08 Smlouva o dílo na opravu hřbitovní zdi

2016-07-08 Smlouva o dílo-Částečná rekonstrukce ústředního vytápění v MŠ Kačice

2016-06-22 Smlouva o dílo – Zateplení ZŠ Kačice

2016-06-21 Smlouva o dílo – Oprava střechy MŠ

2016-06-20 Smlouva o dílo – zateplení OÚ

2016-04-12 Smlouva o dílo Neustupa-kaplička

2016-02-05 Smlouva o dílo Strabag-komunikace K zahradě

2016-01-19 Smlouva o dílo č. 4/2016 – rekonstrukce bufetu elektro

2016-01-19 Smlouva o dílo č. 3/2016 – rekonstrukce bufetu – ZT

2016-01-19 Smlouva o dílo č. 2 – rekonstrukce bufetu – UT

2016-01-19 Smlouva o dílo č. 1/2016 – rekonstrukce bufetu – stavební

ROK 2015

2015-11-18 Smlouva o dílo – VO ulice K zahradě

2015-11-18 Smlouva o dílo – dětské hřiště

2015-06-10 Smlouva o dílo – oprava výtluků v obci

2015-04-29 Smlouva o dílo – střecha kabiny