Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pečovatelský dům Kačice

Výstavba pečovatelského domu byla dokončena v červnu 2021. Všechny byty jsou aktuálně obsazeny. Pokud byste měli zájem o bydlení v pečovatelském domě v Kačici sledujte úřední desku Obce Kačice či obecní facebook, kde v případě uvolnění bytu naleznete všechny potřebné informace.

Pečovatelský dům v Kačici nabízí 10 bezbariérových bytových jednotek. Byty mají rozměry užitné plochy od
32 m2 do 45 m2 a dispozičně jsou řešeny jako 1 + 1. Každá bytová jednotka má své sociální zařízení, kuchyňskou linku.

Byty jsou uzpůsobené tak, aby se v nich senioři cítili uživatelsky přívětivě. V bytech je možné využívat sociální služby terénní pečovatelské služby podle individuální potřeby každého nájemníka. Donáška obědů, úklid, nákup, podpora při osobní hygieně, vyřízení nutných pochůzek, kontakt s úřady, údržba, drobné opravy, aj. Služby poskytované seniorům nejsou zahrnuty v ceně nájemného.

Půdorys bytů je rozdělen na zádveří o ploše 7 m2, koupelnu o ploše bezmála 6 m2, a obytnou místnost o ploše 19 – 31 m2 (částečně rozdělena příčkou na obývací a spací část). Byt je vybaven kuchyňskou linkou s varnou deskou, bezbariérovou koupelnou se sprchovým koutem a přípojkou na pračku, přípojkou na televizi, internet. Dále má každý byt vlastní bojler a elektroměr, vodoměr a měřič tepla. V celém bytě je zabudováno podlahové vytápění.

Měsíční nájemné se odvíjí od velikosti bytu. Výše nájmu je stanoven usnesením zastupitelstva obce Kačice č. 140 a 141 ze dne 10. října 2023 a činí 55 Kč za m2. Dále je třeba počítat se zálohami na vodu a elektřinu.  

ČÍSLO BYTU

VELIKOST BYTU (v m2)

VÝŠE NÁJMU (v Kč)

BYT 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10

31, 6

1 738 ,-

BYT 5, 6

38,2

2 101 ,-

BYT 7

45,1

2 481 ,-

Pečovatelský dům je určen především osaměle žijícím starším občanům tak, aby si mohli sami alespoň v částečné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí. Soustředěným bydlením starších občanů v jednom domě umožňuje pečovatelský dům poskytovat starším občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.

Zde jsou základní informace pro žadatele o byt:

  • Žadatel o byt musí splňovat minimální věk 65 let, musí být svéprávný a soběstačný, jelikož se jedná pouze o částečnou pečovatelskou službu, není zde stálá lékařská služba. Do bytu po domluvě dojíždí terénní pečovatelská služba. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo upřednostnit žadatele bez rodinného zázemí a v dobrém zdravotním stavu.
  • Do pečovatelského domu nesmí být přijímáni občané trvale ležící, trpící závažnými psychickými poruchami, přenosnými chorobami, osoby závislé na alkoholu či psychotropních látkách.
  • Nájem lze uzavřít pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely.
  • Byt je možno pronajmout osamělému občanu nebo manželské dvojici, dvojici druh – družka, dvojici sourozenců nebo jiných příbuzných, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav nebo sociální poměry odůvodňují k poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Byty pro 2 osoby jsou v Pečovatelském domě pouze dva.
  • Byty jsou určeny především občanům, kteří mají v Kačici trvalé bydliště po dobu nejméně 10 let. Při výběru bude brána v úvahu možnost uvolnění bytu ve vlastnictví obce k dalšímu využití. Žadatelem může být i osoba, jejíž děti mají trvalé bydliště v obci po dobu nejméně 10 let.
  • Zastupitelstvo obce může na základě doporučení pracovní skupiny v mimořádných případech schválit přijetí občana, který má v obci Kačice trvalé bydliště po dobu kratší než 10 let nebo v obci nemá hlášené trvalé bydliště vůbec.
  • Byt v pečovatelském domě může být přidělen žadateli, pokud prokáže, že jeho průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány pracovní skupinou, která následně doporučí zastupitelstvu ke schválení vhodné uchazeče. Informace z žádostí budou ověřovány místním šetřením. Konečné rozhodnutí o přidělení bytu je na zastupitelstvu obce.

Výstavba Pečovatelského domu v Kačici je spolufinancována z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení.

 

 

SMĚRNICE PRO PŘIDĚLENÍ BYTU

Příloha 1 – ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU

Příloha 2 – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příloha 3 – VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE