Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecní hřbitov

Řád veřejného pohřebiště v Kačici

Něco z historie místního hřbitova (převzato z Kačické kroniky)

V neděli 14. května 1932 odevzdán byl veřejnosti slavnostním způsobem nový obecní hřbitov. Na Tyršově náměstí uspořádán byl koncert, následoval průvod na hřbitov, kde starosta naší obce, pan Alois Charvát, nastínil celý průběh budování našeho hřbitova a slavnostní řeč pronesl československý kněz pan Sajner z Prahy. Vhodný sbor zapělo pěvecké sdružení Hroudova z Lán.
Se stavbou hřbitova započato bylo v létě roku 1932 a jen neúmorné práci a vytrvalosti pana starosty Aloise Charváta podařilo se zdolati všechny obtíže a překážky (bohužel i ze samých řad zdejších občanů), takže na hřbitov mohlo býti ještě v roce 1932 pohřbíváno. První pohřben byl František Minichtaler, zemědělský dělník, jemuž obec věnovala zdarma hrob, potom následovali: Anastázie Náprstková, žena horníka, Josefa Stiebrová, žena horníka, Jindřich Kulda, horník v provizi, Josef Ševčík, horník v provizi, Anna Čadková, žena horníka, František Barášek, horník v provizi, Anežka Svobodová, žena horníka, tragicky zahynuvší otrávením, dítky novorozené Václav Šebek, a František Frolík.
Pozemek na hřbitov byl získán výměnou za pozemek Jiljího Juppy.


Odkaz na Kačický hřbitov: https://www.ceskehrbitovy.cz/vyhledavani3.php?obec=41

Odkaz na spolek pro pietní místa – Kačice: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1833-kacice/