Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska

Zobrazit / skrýt filtryNázev Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
AGD Kačice - upozornění na aplikaci herbicidu Ostatní dokumenty 20.06.2024 01.07.2024 2
Pozvánka, program ZO 25.06.2024 Zasedání zastupitelstva 18.06.2024 25.06.2024 1
Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby Kačice, Armádní, Ve Skalce VO Ostatní dokumenty 12.06.2024 28.06.2024 1
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Kačice Územní plán 10.06.2024 08.08.2024 1
Územní plán - Změna č. 3 - Část odůvodnění zpracovaného pořizovatelem k veřejnému projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Kačice Územní plán 10.06.2024 08.08.2024 1
Územní plán - Změna č.3 - Návrh k veřejnému projednání Územní plán 10.06.2024 08.08.2024 1
Volby EU - opis výsledků hlasování v obci Kačice Volby 10.06.2024 25.06.2024 1
Oznámení rozšíření obvodů KoPÚ komplexních pozemkových úprav k.ú. Kačice o dotčenou část k.ú. Smečno Ostatní dokumenty 07.06.2024 24.06.2024 1
Závěrečný účet za rok 2023 rozpočtová odpovědnost 04.04.2024 31.12.2027 4
Rozpočtové opatření č.2-2024 rozpočtová odpovědnost 04.04.2024 31.12.2025 1
Veřejnoprávní smlouva č. 4-2024 TJ Sokol Veřejnoprávní smlouvy 21.02.2024 20.02.2027 1
Veřejnoprávní smlouva č. 2-2024 Metoděj Fikes Veřejnoprávní smlouvy 09.02.2024 08.02.2027 1
Veřejnoprávní smlouva č.1-2024 MAS SVATOVÁCLAVSKO Veřejnoprávní smlouvy 09.02.2024 08.02.2027 1
Veřejnoprávní smlouva č.5-2024 Myslivecký spolek Kačice Veřejnoprávní smlouvy 09.02.2024 08.02.2027 1
Veřejnoprávní smlouva č.3-2024 SK Kačice Veřejnoprávní smlouvy 08.02.2024 08.02.2027 1
Rozpočtové opatření č.1-2024 rozpočtová odpovědnost 08.02.2024 31.01.2025 1
Střednědobý výhled 2025-2027 rozpočtová odpovědnost 21.12.2023 31.12.2024 1
Schválený rozpočet na rok 2024 - závazné ukazatele rozpočtová odpovědnost 21.12.2023 31.12.2024 1
Schválený rozpočet na rok 2024 - podrobný rozpočtová odpovědnost 21.12.2023 31.12.2024 1
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti související s řízením o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Kačice Ostatní dokumenty 25.10.2023 25.10.2026 1
Pořízení elektromobilu pro obec Kačici Ostatní dokumenty 17.08.2023 17.08.2028 1
Závěrečný účet za rok 2022 rozpočtová odpovědnost 04.05.2023 30.06.2024 5
Veřejnoprávní smlouvy 2023 Veřejnoprávní smlouvy 01.01.2023 31.12.2026 5
Veřejnoprávní smlouvy 2022 Veřejnoprávní smlouvy 01.01.2022 31.12.2025 3
Veřejnoprávní smlouvy 2021 01.01.2021 31.12.2024 4
Krajinářské úpravy v rámci biokoridoru RBK 1111 v k. ú. Kačice Ostatní dokumenty 09.06.2021 31.12.2026 1
Výstavba MVN Chobot Ostatní dokumenty 03.02.2021 31.12.2026 2
Rekonstrukce a stavební úpravy učeben ZŠ a MŠ Kačice Ostatní dokumenty 08.07.2020 08.07.2025 1
Výstavba MVN Chobot, k. ú. Kačice Ostatní dokumenty 18.08.2020 18.08.2025 1
Nahlášení pověřence pro ochranu osobních údajů Ostatní dokumenty 24.05.2019 24.05.2029 1
Informace pro občany trvale hlášené na adrese ohlašovny Kačice Ostatní dokumenty 25.05.2016 31.12.2029 1