Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hasiči

Hasiči Lány – Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány

Křivoklátská 316, 270 61 Lány

IČO: 63805359

Web: http://www.sdhlany.ic.cz/?p=news

Email: sdhlany@centrum.cz

Služební telefon: 724 187 802, 725 021 591

V případě nedostupnosti volejte na tísňovou linku 150 Hasičský záchranný sbor ČR nebo na Evropskou tísňovou linku 112.

Kdy volat hasiče:
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.). 
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních pracích.

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
– co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
– kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
– své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
– dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
– po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy