Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Smečno
E-mail: hasici@meusmecno.cz
Telefon: 724 187 065

V případě nedostupnosti volejte na tísňovou linku 150 Hasičský záchranný sbor ČR nebo na Evropskou tísňovou linku 112.

Kdy volat hasiče:
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.). 
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních pracích.

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
– co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
– kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
– své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
– dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
– po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy