Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Myslivecký spolek Kačice – informace o spolku

Předseda – Jaroslav Calta
Místopředseda – Monika Brodská
Myslivecký hospodář – Lukáš Brodský
Ekonom – Vladimír Kadlus

myslivci-kacice.webnode.cz
FB: Myslivecký spolek Kačice

Spolek definovaný dle Občanského zákoníku, vykonávající právo myslivosti v honitbě Kačice (jde o výměru cca 1145 ha honebních pozemků na částech katastrů osmi obcí). V roce 1960 vzniklo Myslivecké sdružení „Kačák“ Kačice spojením mysliveckých spolků obcí Kačice, Čelechovice, Stochov a Srby. V souladu s novými legislativními úpravami v roce 2015, bylo sdružení přeregistrováno na Myslivecký spolek Kačice.
Jádro členské základny tvoří myslivci z Kačice a okolních obcí, v současné době je to dvanáct členů a tři čekatelé na členství.
Hlavním posláním Spolku je péče o zvěř (její chov a ochrana), která žije v honitbě Kačice a v rámci zákonných norem a odsouhlaseného plánu ji i lovit.
V současné době zde žije cca 80 bažantů, 40 zajíců a asi 50 kusů srnčí zvěře. Lovy bažantů ani zajíců již několik desetiletí neprovádíme, roční plány lovu povolují odstřel cca 20 ks srnčí zvěře, který nenaplňujeme pro velké ztráty této zvěře hlavně na pozemních komunikacích (asi 2/3). Z drobné zvěře lovíme jen kachnu divokou. Mimo plány lovu je povoleno (zatím neomezeně), lovit divoká prasata. Spolková činnost myslivců je podporována po všech stránkách i Obecním úřadem Kačice.