Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady obecně zahrnuje veškeré činnosti, které s odpady souvisejí. Od samotné produkce, kdy odpad vznikne, přes odvoz a přepravu odpadů, až po finální využití. Nakládání s odpady zahrnuje také odstraňování odpadů, kdy jsou nevyužitelné odpady uloženy na skládku, nebo spáleny. 

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství, klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.