Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zajímavosti v okolí

Čápi

Menhir v okolí Kačice
Na Muclavské louce, poblíž silnice Smečno-Kačice, asi 2.5 kilometru od kostela Nejsvětější trojice ve Smečně, stojí, při polní cestě, na okraji parcely malého zahradnictví mírně sporný menhir. Je potřeba dojít až na konec a potom zabočit asi 30 metrů šikmo doprava – menhir je skoro skrytý vysokou trávou – je těsně před začátkem pole.

Kámen je mírně nakloněn a na severní straně je znatelná reliéfní rytina latinského kříže, možná původní, čemuž by nasvědčovala i dochovaná pověst. V tom případě by se jednalo o křížový kámen, nikoli o menhir.

Kámen je vysoký 1,1 metru a váží okolo 600 kilogramů. Je z rezavě hnědého hrubozrnného křemenného pískovce (stáří 90 milionů let), který pochází z blízkého údolí Šternberského nebo Svinářovického potoka.

Podle místní pověsti tu byl kámen vztyčen jako označení místa, kde byl na staré formanské cestě do Nového Strašecí přepaden a zabit obchodník.

Přírodní park Džbán – na kole
Jako výchozí místo cyklistické vyjížďky do přírodního parku Džbán můžete zvolit třeba železniční zastávku Kačice. Pohybovat se budete po minimálně frekventovaných silnicích v příjemném lesním prostředí a trasa nabídne i příjemné pohledy na venkovskou lidovou architekturu, která je pro tuto oblast obzvlášť typická.

Lze doporučit například okruh přes obce Drnek, Mšec, Srbeč, Pozdeň, Líský, Hořešovice, Bílichov, Zichovec, Hořešovičky, Třebíz, Plchov, Jedomělice, Hvězdu a Malíkovice zpět na Drnek a do Kačice.

Vrchovina Džbán na rozhraní středních a severních Čech, vyhlášená roku 1994 pro svůj výjimečný a zachovalý krajinný a přírodní ráz přírodním parkem, je eldorádem milovníků záhad a tajemství.

Turistické trasy
Kačicí prochází žlutá (Kačice – Smečno – rozcestí Sv. Jakuba celkem 13,5 km) a červená (povodí Kačáku Loděnice… Srby – Kačice – Čelechovský mlýn … Nové Strašecí celkem 45 km) trasa Klubu českých turistů (číslo bodu KL039) a cyklostezka číslo 0105 (Stochov – Čelechovice – Kačice – Srby – Kamenné Žehrovice celkem 8,55 km).

Smečenská rokle
Přírodní památka Smečenská rokle se nachází na západě okresu Kladno, přibližně 2,5 km jihozápadně od města Smečno směr Kačice.

Jedná se o několik desítek metrů hluboké, ostře zaříznuté údolí, které na svém nejhořejším toku vyhloubil Svinařovský potok v opukové náhorní plošině Džbánu. Důvodem ochrany, která byla vyhlášena v roce 1987, je geologický profil džbánskou křídou (opuky stupně spodní turon a pískovce stupně svrchní cenoman). Smečenská rokle je součástí Přírodního parku Džbán.