Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Psi

Odhlášení psa

Poplatek za psa

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014 o místních poplatcích.

Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za 1 psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa s trvalým pobytem na území Obce Kačice.

Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.