Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Psi

Odhlášení psa

Poplatek za psa

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023 o místním poplatku ze psů.

Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za 1 psa 200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa 400 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let,  200 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa s trvalým pobytem na území Obce Kačice.

Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.