Sportovní příměstský tábor

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod v následujících turnusech:

9. – 13. srpna 2021

Tábor je určen pro děti od dovršených 6 let do 12,99 let. To znamená, že táboru se mohou zúčastnit jak předškoláci, tak i absolventi 6. třídy (popř. 7. třídy), pokud jejich datum narození odpovídá danému rozmezí od 31. srpna 2008 do 30. června 2015.  

Cena táborů zůstává stejná jako v předchozích letech, tedy 1 000 Kč za dítě s trvalým pobytem v obci, 1 500 Kč za dítě s trvalým pobytem mimo obce Kačice. K platbě budete vyzváni během měsíce června. Snad v té době budou již známé podmínky pro pořádání táborů s ohledem na epidemiologickou situaci.

Teď ještě pár informací k přihlašování na tábor. Pokud jste své dítě/děti přihlásili již na některý z prvních dvou turnusů příměstských táborů v Kačici, není to překážkou pro účast na sportovním příměstském táboře, jelikož tematické zaměření bude zcela odlišné. V případě, že máte přihlášku již odevzdanou, stačí zaslat email s tím, že chcete své dítě/děti přihlásit zároveň i na sportovní tábor. My tuto informaci doplníme do Vámi již odevzdané přihlášky, abyste nemuseli všechny papíry vyplňovat znovu. Pro ty, kdo nejsou přihlášeni na první ani druhý turnus tábora naleznete níže odkaz na přihlášku se všemi potřebnými dokumenty.

 Přihlášky je možné podávat elektronicky či osobně na OÚ Kačice
od středy 14. dubna 2021 od 7.15 hod.

Kapacita zůstává stejná, tzn. 25 dětí. Přednost dostanou děti s trvalým pobytem v Kačici, ostatní děti budou až do 30. dubna řazeny do náhradníků (pokud nebude kapacita turnusu zaplněna místními dětmi do 30. dubna 2021, bude umožněno přihlášení dětí navštěvujících ZŠ Kačice a následně dětí s trvalým pobytem mimo obec avšak v rámci území MAS Svatováclavsko (tzn. s trvalým pobytem v obcích Tuchlovice, Lány, Kamenné Žehrovice nebo na Stochově), pokud ani tak nebude kapacita táborů naplněna, bude umožněno přihlášení dětí s trvalým pobytem mimo území MAS Svatováclavsko).

Závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tzn. dotazníku pro účastníky tábora, monitorovacího listu podpořené osoby) a podepsat. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést nebo naskenovat zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře do 11. července 2021 bude Vám zaplacená částka vrácena. Přeruší-li dítě účast během tábora, nebude možné vrácení zaplacené částky.

Dotazy ohledně tábora směřujte na email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313 (st, pá od 9:00 do 12:00 hod)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

SMLOUVA PRO OBSTARÁVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ 2021 – Sportovní tábor