Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Čápi

Více fotografií naleznete zde.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=O4jJ_y0uGSI
(video z roku 2019, autor: Manfred Franke)

Čápi se do svého hnízda na komíně kačického Koulova mlýna pravidelně vracejí od roku 2004. Na celém území Česka jich žije jen zhruba 900 párů a patří mezi silně ohrožené ptačí druhy. Podle ornitologa Stanislava Lepiče jsou ti z Kačice jediní na celém Kladensku a Slánsku.

rok 2020
Od konce března můžeme na komíně pozorovat prvního čápa. Nedlouho poté přiletěl i druhý čáp. 22.06.2020 se uskutečnilo kroužkování malých čápat, při kterém se zjistilo, že letos máme mláďátka 3.

rok 2019
Začátkem dubna 2019 se na komíně opět usídlil čáp bílý. Jeho družku jsme mohli pozorovat zhruba uprostřed dubna. Nemůžeme se dočkat na letošní nadílku 🙂
K samečkovi přilétla i partnerka a koncem května můžeme pozorovat, že v hnízdě probíhá krmení…
Zítra 11.07.2019 v 9 hodin se pokusíme čápata okroužkovat, jsme zvědaví, kolik jich tam letos budeme mít a jestli se kroužkování opravdu povede, protože už jsou trochu větší.
Obě čápátka se povedlo okroužkovat, teď jen aby se je podařilo naučit létat, aby se k nám příští rok opět vrátila.

rok 2018
Začátkem dubna 2018 se na komíně usídlil čáp 🙂
Letos to netrvalo dlouho, a do týdne můžeme na komíně pozorovat celý čapí pár!
Včera 16.06., na tu velkou slávu, kdy jsme v Kačici slavili 700 let, se nám v hnízdě podařilo vyfotit 4 hlavičky a zdálo se, že všechny se mají čile k světu.
V pondělí 25.06. v 9:00 proběhne kroužkování malých čápat, tak uvidíme, zda jsou skutečně letos v tak hojném počtu 🙂
Kroužkování potvrdilo, že letos máme opravdu velkou nadílku a máme z toho velkou radost.
20.7. v letošním roce na naše čápi můžeme být opravdu pyšní! Všichni se mají k světu a postávají na hnízdě a mávají křídly, co nevidět se jistě naučí létat.
Všechna čtyřčata i se svými rodiči statečně opustila hnízdo asi uprostřed srpna.

rok 2017
11. dubna 2017 se na komíně konečně usídlil první čáp, držíme palce, abychom letos měli celý pár i s potomky 🙂
Na Velikonoční pondělí 17. dubna jsme dostali krásný dárek, na komíně můžeme pozorovat celý pár!
Dnes 28.06.2017 ve 12:30 byla okroužkována 3 čapí mláďátka.
Koncem srpna jsme se rozloučili s celou čapí rodinkou a přejeme jim šťastnou cestu do zimoviště.

rok 2016
02. dubna 2016 přiletěl na komín první čáp, ale bohužel to zatím vypadá, že i poslední.
Po dlouhém čekání jsme se v neděli 15. května dočkali i druhého čápa.
V letošním roce jsou v okolí Kačice vidět i jiní čápi, nejen ti naši.
Bohužel jsme se v roce 2016 rozloučili jen se dvěma čápi, kteří na komín na jaře přiletěli, tedy bez jediného potomka.

rok 2015
V úterý 24.03.2015 jsou v hnízdě na komíně Koulova mlýna vidět oba čápi. Netrpělivě očekáváme jejich letošní osud…
15.06.2015 Tak jsme se letos dočkali, v hnízdě jsou vidět dvě, máme velkou radost, že našim čápům se daří.
Držme jim palce!
29.06.2015 ve 13:30 proběhlo kroužkování dvou čapích mláďat.
V 30. týdnu roku 2015 je již vidět, že mladí čápi se učí létat!
Jsme moc rádi, že letošní rok byl pro naše čápi konečně šťastný a všichni 4 v pořádku odletěli do svého zimoviště dne 22.8.2015!

rok 2014
Ve čtvrtek 27.03.2014 se do Kačice vrátil první čáp. Doufejme, že letošní rok bude pro naše čápy příznivější.
Ve čtvrtek 24.04.2014 přiletěla do Kačice čápice.
25.06.2014 – v čapím hnízdě jsou vidět 3 mláďata. Ve středu 02.07.2014 proběhne od 13:00 jejich kroužkování.
Kroužkování čápů proběhlo podle plánu 02.07.2014 od 13:00 za účasti HZS Smečno a Záchranné stanice AVES, Čabárna.
Bohužel ani letošní rok nebyl pro čápy příznivý. V sobotu 05.07.2014 srazilo jednoho z čapích rodičů auto.
Tímto děkujeme pánovi, který čápata chodí dokrmovat.

rok 2013
Ve středu 24.4.2013 přiletěl na komín první čáp – jeho spatření potvrzeno. Snad zůstane a přiletí i druhý.
V úterý 30.4.2013 přiletěl na kačický komín pár čápů, kteří se ovšem s tím původním obyvatelem hnízda nechtěli dělit. Pravděpodobně je to náš čáp, který byl v Kačici i v loňském roce, s novou partnerkou.
V červnu už můžeme v čapím hnízdě pozorovat dvě mláďátka.
Bohužel ani rok 2013 není pro naše čápy rokem šťastným. Dnes 19.06. kolem třinácté hodiny obě mláďata uhynula. Hnízdo napadl cizí čáp. Doufejme, že tato tragédie je pro naše čápy již poslední a příští rok se budeme moci radovat tak, jako v roce 2011, kdy jsme se těšili dokonce z trojčat!

rok 2012
V neděli 1.4.2012 k nám na komín přiletěl první čáp, tak snad se letos dočkáme opět celé rodinky a malých čápat.
9. května k nám dorazil i druhý čáp.
Od začátku června je v hnízdě možno pozorovat dvě čapí mláďata.
V pondělí 25.06.2012 v 9 hodin proběhlo kroužkování našich čápů, fotografie jsou v sekci fotogalerie.
V neděli 8.7.2012 před polednem „máma“ čápová nešťastně přistála na drátech vysokého napětí, v ulici K Zahradě, poblíž nádržky. Byla ihned mrtvá. Toto místo bylo v poslední době jeho vyhledávanou destinací. Dvě hodiny po uvedené události na totéž místo přistál „pan čáp“. Starosta obce, na žádost občanů Kačice, dnes 9.7. oslovil provozovatele tohoto vysokého napětí a požádal o odpojení nevyužívané elektrické přípojky.
Řešení bude známé během zítřka, snad včasné…
…Dne 23.07.2012 došlo, po ústním i písemném jednání s majitelem vysokého napětí, k odpojení na sloupu VN v místech křižovatky Krátká a Růžová.
S přičiněním skupiny ČEZ doufejme, že se kačickým čápům podaří doletět do zimoviště a v následujících letech nám činit radost z nových přírůstků tohoto chráněného druhu opeřence.
Kolem 20.08.2012 čápi odletěli do svého zimoviště. Doufejme, že se nám příští rok opět do hnízda vrátí.

rok 2011
10.04.2011 přiletěl první čáp.
Tento rok jsme se moli těšit z čapích trojčat. V září celá rodinka šťastně odletěla do svého zimoviště.
Pranostika která se vztahuje k čápům:
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře.

Něco o čápech
Čáp bílý (Ciconia ciconia) je snad nejznámější český brodivý pták z čeledi čápovití (Ciconiidae).
Vyskytuje se v Evropě, střední Asii a severozápadní Africe.
Na české poměry poměrně velký druh, jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3 – 4,4 kg, průměr je kolem 3,5
kg, samice jsou o něco menší. Čápi bílí dosahují výšky 95–105 cm, rozpětí křídel je 155–165 cm. Ve zbarvení
převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců tmavé. Na
rozdíl od volavek mají čápi při letu natažený krk. Typickým zvukovým projevem čápů je klapání zobákem.

Způsob života
Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích, okrajích vod, preferují otevřenou krajinu, často se však nacházejí
v blízkosti lidských obydlí.
Na konci léta čápi odlétají na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo jedinců přezimuje i ve střední
Evropě, v České republice se jedná asi o 10 kusů ročně. Tažná hejna mohou čítat i stovky ptáků. Čáp bílý se
dožívá obvykle 8-10 let, rekord je 35 let.
Potrava
Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i další obojživelníci, také ryby, plazi, hmyz a jeho larvy,
hraboši (významné pro zemědělství), krtci a dále mláďata různých savců. V Africe často sleduje hejna
sarančat.
Rozmnožování
Hnízda si staví na stromech, střechách, komínech, využívají i umělé hnízdní podložky, v poslední době stoupá
jejich obliba v hnízdění na sloupech elektrického vedení. Hnízdění probíhá buď jednotlivě, nebo v menších
skupinách a začíná v období duben – květen. Hnízdo se skládá převážně z větví a klacků, samice snáší v
průměru 2–4 vejce, výjimečně jen 1 nebo dokonce 5. Inkubace vajec trvá přibližně 33 dní, vejce zahřívají oba
rodiče. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat.
Ohrožení
Podle údajů z 19. století byl čáp bílý na tahu běžně ve velkém odstřelován obyvatelstvem, ať již pro zábavu,
či pro maso. Až do poloviny 20. století hnízdil čáp bílý v Česku pouze na Třeboňsku, Písecku a na jižní
Moravě. V roce 2001 u nás bylo zaznamenáno 1282 hnízd, z čehož bylo obsazeno celým párem 901 hnízd
a alespoň jedno mládě bylo vyvedeno z 634 hnízd. Dle vyhlášky 395/1992 Sb. patří čáp v ČR mezi ohrožené
druhy.
Mezi největší hrozby pro tento druh nepochybně patří odvodňování mokřin, elektrická vedení, používání
pesticidů při ničení sarančí a nezákonný odstřel jednotlivých jedinců v Africe. Patří také k druhům, ke kterým
se vztahuje Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA). Dle Červeného
seznamu ohrožených druhů jde stále o málo dotčený druh.