Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Modernizace farmy Kačice“ v k. ú. Kačice

Značka: | Zveřejněno od: 17.06.2021 | Zveřejněno do: 07.07.2021 | Typ: Ostatní dokumenty | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejněno od 17.06.2021 Zveřejněno do 07.07.2021

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.06.2021

Zveřejněno do: 07.07.2021