Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekonstrukce a stavební úpravy učeben ZŠ a MŠ Kačice

Značka: | Zveřejněno od: 08.07.2020 | Zveřejněno do: 08.07.2025 | Typ: Ostatní dokumenty | Původce:

Obsah vyvěšení

  Název projektu: Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben v ZŠ a MŠ Kačice Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012813 Anotace projektu: Projekt je zaměřen na rekonstrukci a stavební úpravy odborných učeben cizího jazyka a počítačů/výpočetní techniky na ZŠ Kačice a zajištění bezbariérového přístupu a bezbariérového sociálního zázemí a úprava zeleně a venkovního prostranství. Realizace projektu přispěje k naplnění specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, podpoří činnosti žáků a posílí jejich vztah v komunikaci a studiu cizích jazyků a v oblasti ICT. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Zveřejněno od 08.07.2020 Zveřejněno do 08.07.2025

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.07.2020

Zveřejněno do: 08.07.2025