Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Záměr obce o pronájmu nebytového prostoru – kasárna, sklad

Značka: | Zveřejněno od: 26.10.2022 | Zveřejněno do: 12.12.2022 | Typ: Záměry obce | Původce:

Obsah vyvěšení

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.   Obecní úřad Kačice zveřejňuje záměr obce pronajmout nemovitý majetek v areálu bývalých kasáren:   Část objektu č. 221 na pozemku p. č. 1145/2, zastavěná plocha o výměře 539 m2, v k. ú. Čelechovice, a to

  • nebytový prostor č. 3 o výměře 32 m2, za minimální cenu nájmu 250 Kč / m2 / rok
  • nájemní smlouva bude uzavřena od 01.01.2023.
Účel nájmu: skladové prostory   Poznámka: prostory nejsou připojeny na vodu, elektřinu ani plyn!   Uchazeči o výše uvedený nebytový prostor podají žádost v zalepené obálce, označené „NEOTVÍRAT - Volný nebytový prostor č. 7, kasárna“ nejpozději do 12.12.2022 do 16 hodin, osobně nebo poštou, na Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice.   Nebytové prostory budou nabídnuty vybranému žadateli po vyhodnocení Zastupitelstvem obce Kačice.   Libor Němeček Starosta   Vyvěšeno:    26.10.2022 Sejmuto:      12.12.2022

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.10.2022

Zveřejněno do: 12.12.2022