Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zpracování digitálního povodňového plánu a instalace lokálních varovných a výstražných systémů

Instalace hladinoměru v rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP a vybrané obce v ORP“, registrační číslo projektu:CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004558

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací o projektu: https://www.mestokladno.cz/digitalni-povod-ove-plany/d-1464225