Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Nová zelená úsporám Light

Od 9. 1. 2023 startuje na pomoc seniorům a nízkopříjmovým domácnostem program Nová zelená úsporám Light, který je zaměřený na podporu energetických úspor domácností. Jedná se o finanční pomoc do výše 150 tisíc Kč na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů jako jsou zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken nebo vstupních dveří. Tyto finanční prostředky žadatel získá zálohově (tedy před realizací) a výše dotace může dosáhnout až 100 % z přímých realizačních výdajů.  Podpořena budou opatření realizovaná již od 12. září 2022.

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, z. s. bude součástí rozsáhlé poradenské sítě, která bude poskytovat domácnostem potřebné informace, v případě zájmu její zástupce provede žadatele celým procesem získání dotace, od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.

Poradenství prostřednictvím MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. je pro zájemce zcela zdarma a bude zahájeno od 9. 1. 2023, ale již nyní je možná registrace. V případě, že máte o poradenství zájem, ozvěte se co nejdříve prostřednictvím následujícího kontaktu:


Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.
telefonní číslo: 603 489 888
e-mail:
info@massvatovaclavsko.cz  (do e-mailu uveďte své celé jméno, kontakt na Vás (telefon/e-mail) a obec, ve které bydlíte.

Podrobné informace o programu Nová zelená úsporám Light: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/