Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Memorandum o společné iniciativě – cena vodného a stočného na rok 2024

Memorandum 22 obcí o společné iniciativě týkající se plánovaného skokového zvýšení cen vodného a stočného o celých 25 % pro rok 2024, které bylo zasláno VKM a.s.

Memorandum o společné iniciativě k nahlédnutí zde